Lunchträff med Teknikprogrammet

Lunchträff med Teknikprogrammet

I samarbete med Teknikcollege ordnade Sveriges Byggindustrier en lunchträff med förstaårselever från Teknikprogrammet. På scenen stod Fredrik Kristiansson och Annika Pettersson,BI, Elin Malmström, Skanska, Malin Sunesson, Luleå Kommun, Malin Berg, PEAB och Josefin Hermansson, NCC

Syftet med träffen var att slå sönder många schablonuppfattningar om byggbranschen och att så ett frö av intresse hos eleverna samt lyfta fram möjligheten att välja byggavslutning år 4 på gymnasiestudierna. Sextetten på scenen var levande bevis på att branschen erbjuder en rik palett av yrkes- och verksamhetsområden. Tjejerna berättade om inspirerande utmaningar i sina roller som arbetsledare, platschefer, projektledare och personalhantering.

Många av de 80-talet ungdomarna i publiken fick en ny bild av branschen och ett flertal lämnade träffen med en helt annan uppfattning om byggbranschens bredd. En snabb gallup under träffen gav vid handen att de viktigaste faktorerna för yrkes- och arbetsgivarval bland ungdomarna var bra arbetskamrater, god arbetsmiljö, trivsel, spännande arbetsuppgifter och att man har kul på jobbet.