Seniorträff 2018

Seniorträff 2018

Den 19 december träffades föreningens hedersmedlemmar och seniorer för att diskutera branschfrågor under ledning av Fredrik Kristiansson, som föredrog en resume' över byggåret 2018. Efter genomgången deltog man på en föreläsning av David Visscher på Alltars och avnjöt därefter den traditionella julgröten tillsammans med kv. Hackspettens hyresgäster på Restaurang CG's.