Bygghistorik i Norrbotten

2010-talet

Investeringar i infrastruktur och gruvnäring fortsätter i länet och nya etableringar planeras i bland annat Pajala. Föregående ...Läs mer

2000-talet

2000-talets första decennium präglas av ett antal gigantiska investeringar i framförallt malmfälten. Metallpriserna på världsmarknaden ...Läs mer

1990-talet

Miljöfrågor hamnar i högre utsträckning på dagordningen, speciellt sedan Luleå kommun ansluter sig till arbetet med Agenda 21. LV 7:s ...Läs mer

1980-talet

Parkeringstomterna från 1970-talets rivningar bebyggs, bland andra parkeringshuset Karpen och Fyrenhuset. Teknikens Hus byggs 1988 som ...Läs mer

1970-talet

Rivningen av hus i centrala Luleå når ett kulmen under 1970-talet. Rivningstomterna fungerar som tillfälliga parkeringsområden innan ...Läs mer

1960-talet

Luleå har 30 105 invånare. År 1969 sammanslås Råneå och Nederluleå kommuner samt Luleå stad till Luleå kommun. Svenskarna ...Läs mer

1950-talet

NJA:s expansion medför att bostäder byggs på Örnäset och Malmudden. Luleå stads befolkning ökar till 22 514 invånare 1950. Den ...Läs mer

1940-talet

Genom bland annat inkorporeringen av Svartöstaden 1932 har Luleå stad 14 018 invånare 1940. Norrskensflamman sprängs 1940 och fem ...Läs mer

1930-talet

Luleå har 11 334 invånare 1930. År 1932 inkorporeras Svartöstaden i Luleå stad.  Under 1930-talets början når världsdepressionen ...Läs mer

1920-talet

Sommaren 1921 firar Luleå stad sitt 300-årsjubileum. På Gültzauudden sker de huvudsakliga festligheterna och Gustav V med drottning ...Läs mer