1920-talet

Sommaren 1921 firar Luleå stad sitt 300-årsjubileum. På Gültzauudden sker de huvudsakliga festligheterna och Gustav V med drottning Victoria kommer på besök. I stadsparken avtäcks bysten av Gustav II Adolf. Bilarna börjas göra sitt intåg och 1923 startar den första busslinjen i Luleå av J A Hurtig och 1925 motoriseras stadens brandkår.

Luleå Järnverk lägger ned sin verksamhet 1925 och många blir arbetslösa. År 1920 har staden 10 545 invånare. År 1922 genomförs en rådgivande omröstning om rusdrycksförbud. Förbudsvännerna förlorar med några procent. Men i Norrbotten röstar 60% för ett förbud. År 1923 sker den första radioutsändningen i Norrbotten, två år före Radiotjänst bildas. 

1920-talet börjar med en lågkonjunktur som övergår i högkonjunktur, innan aktiebörsen på Wall Street kraschar 1929. I Sverige genomförs 1921 allmän rösträtt, vilket innebär att även kvinnor kan rösta. Åland tillfaller Finland 1921 och en ny försvarsordning genomförs: nedrustning, flygvapnet upprättas. Charles Lindbergh korsar Atlanten ensam i ett flygplan 1927. 

(Källa:  Luleå stadsarkiv)

Suorvadammen

Suorvadammen

1919 - 1923

Suorvadammen är en kraftverksdamm belägen vid Akkajaures södra del tillhörande Stora Sjöfallets nationalpark. Regleringsnivåerna ligger ...Läs mer

Sundbron i Roknäs-Sjulnäs

Sundbron i Roknäs-Sjulnäs

1921 - 1922

Sundbron i Roknäs-Sjulnäs byggdes 1921-22 av Norrlands statsarbeten som ett AK-arbete. Brons överbyggnad av trapetsfackverk ...Läs mer

Garnisonssjukhuset i Boden

1922 - 1925

Det skulle dröja ända in på 1900-talet innan Bodenområdet fick ett eget sjukhus. Detta skedde genom det som först var garnisionssjukhus ...Läs mer

Sulfatfabriken i Karlsborg

1929

Sulfatfabriken i Karlsborg. Efter ett starkt stöd av ortsbefolkningen återupptas driften av sulfatfabriken under namnet Kalix Träindustri ...Läs mer