Garnisonssjukhuset i Boden

1922 - 1925

Det skulle dröja ända in på 1900-talet innan Bodenområdet fick ett eget sjukhus. Detta skedde genom det som först var garnisionssjukhus och sedan blev länets centrallasarett. Uppkomsten och utvecklingen av garnisionssjukhuset hänger mycket intimt samman med de militära anläggningarna i Boden. Norrbottens regemente förflyttades till Boden år 1907. Eftersom den mer kvalificerade och specialistbetonade sjukvården inte kunde bedrivas på förbandens sjukhus inrättades garnisionsjukhuset i Boden. Starten skedde i provisoriska lokaler i ett enplans trähus vid Hildursborg. Hela personalstyrkan inskränkte sig till 8 personer.

Garnisionssjukhuset

Den första byggnaden, på den plats där nuvarande lasarett ligger, togs i bruk den 1 juli 1911. Sjukhuset var då fortfarande en rent militär anläggning, som bestod av ett centralparti och två mindre vårdflyglar. Under mobiliseringen 1914 och några år senare under spanska sjukan 1918 visade det sig att sjukhuset inte hade tillräckligt antal vårdplatser, varför man inrättade provisoriska vårdavdelningar på olika ställen i staden. År 1913 blev epidemisjukhuset färdigt. Det blev senare apotek och läkemedelsförråd.

Utvecklingen mot allmänt sjukhus

1917 är en mycket viktig tidpunkt i sjukhusets historia. Då fattades nämligen beslutet om sjukhusets modernisering till ett allmänt sjukhus utan specifik militär beläggning. I viss mån på initiativ av dåvarande generalfältläkaren, Fritz Bauer, tillsattes den sk sjukhuskommitten som hänvände sig till Norrbottens läns landsting med för fågan om samarbete mellan civil och militär sjukvård på garnisonssjukhuset i Boden. Gramställningen möttes med förståelse av landstingets målsmän och 1922 kunde byggandet av det nya garnisonssjukhuset påbörjas. Det betydde en utökning av samtliga tre vårdavdelningar med 1/3 vardera. Denna om- och nybyggnad togs i bruk 1925 och förblev i stort oförändrad, tills den stora ombyggnaden påbörjades i och med att detta sjukhus öppnades, har spelat en mycket stor roll för Norrbottens sjukvård i sin helhet och i ekonomiskt hänseende varit en stor fördel för länet.
(s 725-726, Bodens Kommun från forntid till nutid, boken har utgivits av bodens kommun under ledning av historiekommittén. 1980 redigering Ragnar bergmark.)