Sulfatfabriken i Karlsborg

1929

Sulfatfabriken i Karlsborg. Efter ett starkt stöd av ortsbefolkningen återupptas driften av sulfatfabriken under namnet Kalix Träindustri AB.

(Källa: Billeruds historia)