1930-talet

Luleå har 11 334 invånare 1930. År 1932 inkorporeras Svartöstaden i Luleå stad. 
Under 1930-talets början når världsdepressionen Sverige, med arbetslöshet som följd. Samtidigt blir börskraschen i USA 1929 början till slutet på Ivar Kreugers tändsticks-imperium. År 1932 tar han sitt liv Paris. I maj 1931 i Ådalen har strejkande arbetare ett möte och tågar därefter till Lunde, där sammanstötning mellan arbetare och en militärstyrka äger rum. Militären öppnar eld, fem personer dödas och ytterligare fem skadas bland demonstranter och åskådare.

1930-talet är reformernas årtionde: arbetslöshetsförsäkringen 1934, förbättrad folkpension 1935, mödrahjälp 1937, bosättningslån 1937, två veckors semester 1938, producentbidrag 1939. Efter olika regeringsskiften inleds en lång period med stabilitet och uttrycket "det svenska folkhemmet" myntas.

(Källa: Luleå stadsarkiv)

Torexfabriken i Törefors

1931 - 1933

1931 rekonstruerades Törefors sågverk och man byggde den nya Jonitex-fabriken, som dessvärre brann ner den 12:e januari  1932. ...Läs mer

Östermalmsskolan i Kiruna

1928 - 1930

 Östermalmsskolan Kiruna (tidigare kallad Thuleskolan) (Källa: dokumentation av modern arkitektur, Norrbottens museum)   Läs mer