Bågbron över Kalixälven vid Tärendö

1934 - 1935

Det var framför allt med införandet av bågbron som brobyggen över de stora älvarna blev möjliga. Bågbron har en konstruktion där brobaneplattan bärs av bågar som möjliggör byggande av broar med mycket långa spännvidder. På så sätt kunde broarna ofta byggas utan de för flottningen besvärliga mellanstöden. Länets förnämaste exempel på brotypen är bron över Kalixälven vid Tärendö med 120 meters spännvidd, byggd av AB Skånska Cementgjuteriet 1934-1935. Endast ett fåtal av bågbroarna spänner över mindre vattendrag, men även de har relativt stora spännvidder. Bågbron blev med tiden den vanligaste brotypen över de stora älvarna. Mellan åren 1932 och 1965 byggdes drygt 30 bågbroar i länet, varav 25 står kvar idag. Bågbron med överliggande bågar är med sina 21 representanter den vanligaste bågbron på länets vägar.

(Källa: Broarna i Norrbottens län, Länsstyrelsen BD-län)