Bron över Lillströmmen i Arjeplog

1932

Liksom i övriga Sverige domineras brobeståndet i Norrbottens län idag av balk- och plattrambroar i betong.De äldsta bevarade rambroarna i länet är från 1930-talets första år. Den äldsta plattrambron, bron över Lillströmmen i Arjeplog, är byggd 1932.

(Källa: Broarna i Norrbottens län, Länsstyrelsen BD-län)