Museibyggnaden kvarteret Ärlan i Luleå

1936

Norrbottens museums byggnad är en kombination av traditionell herrgårdsarkitektur (med spegeldamm och betonad axialitet i parken) och 1930-talets funktionalism. Huvudbyggnaden ligger i centrala Luleå och uppfördes 1936.(Källa: stadsarkivet,Norrbottens-museum)