1940-talet

Genom bland annat inkorporeringen av Svartöstaden 1932 har Luleå stad 14 018 invånare 1940. Norrskensflamman sprängs 1940 och fem personer omkommer. Starten av Norrbottens Järnverk AB (NJA) förbättrar arbetssituationen i Luleå. Luleå Tekniska gymnasium invigs 1946. Bostadsområdena Örnäset och Malmudden börjar byggas som en direkt följd av NJA:s tillkomst. 

Tysk transittrafik går genom Sverige till Norge 1940 och till Finland 1941. Vid freden 1945 ligger stora delar av Europa i ruiner. Städerna är sönderbombade och industrin förstörd. Europa står inför ett gigantiskt uppbyggnadsskede. I Sverige är industrin och jordbruket intakt. Här finns nästan omåttliga möjligheter att exportera industriprodukter. En industristruktur med tyngdpunkt på skog och malm motsvarar Europas enorma efterfrågan. Sverige går in i en tillväxtperiod av oanade mått.

Bostadsbyggandet kommer igång, nya förorter för det nya samhället byggs. Industrin producerar bilar, tvättmaskiner, radiogrammofoner. Den sociala välfärden ökar med bland annat höjda folkpensioner 1946, allmänna barnbidrag 1947, nya arbetarskyddslag 1948.

(Källa: Luleå stadsarkiv)

Överkalix kyrka

Överkalix kyrka

1941 - 1943

Interiört präglas kyrkan av 1940-talet framförallt i inredning och färgsättning men även i kyrkorummets strävan mot det upphöjda, ...Läs mer