Överkalix kyrka

Överkalix kyrka

1941 - 1943

Interiört präglas kyrkan av 1940-talet framförallt i inredning och färgsättning men även i kyrkorummets strävan mot det upphöjda, avsmalnande koret som gör det avskilt och vördnadsbjudande. Kyrkorummets treskeppighet framhävs genom kolonner, gångar, bänkkvarterens indelning samt takens olika utformning i mitt- och sidoskepp. Kyrkorgeln från kyrkans tillkomsttid har en tidstypisk ljudbild och utgör med sin gruppering av piporna en organisk del av kyrkorummet. Även exteriört är kyrkan välbevarad och präglas av nationalromantiken med sneglingar mot medeltid i blinderingar och 1700-tal i kyrktornets utformning. Kyrkogården är avskalad och präglas av enkelhet i såväl gravvårdar som växtlighet.

(Källa: Länsstyrelsen, BD-län)