1950-talet

NJA:s expansion medför att bostäder byggs på Örnäset och Malmudden. Luleå stads befolkning ökar till 22 514 invånare 1950. Den explosionsartade ökningen av bilar ställer krav på anpassning av trafikleder och byggande av bensinstationer. Följaktligen rivs de små hus som stod på nuvarande Sandviksgatan. Dessutom rivs Saluhallen och ersätts med en bensinstation. Den gamla färjleden mellan Bergnäset och Luleå stad ersätts med Bergnäsbron, högtidligen invigd av prins Bertil 1954. De första trafikljusen installeras i korsningen Storgatan - Kungsgatan 1957. Nya byggnader uppförs, bland andra Posthuset 1954, Shopping 1955, Pontusbadet 1957 och Stadshuset 1958.

En mängd reformer förändrar och utökar möjligheterna till fritid. År 1951 utökas den lagstadgade semestern till tre veckor, 1952 kommer en strandlag som tryggar tillgången till bad-och friluftsplatser, i slutet av 1950-talet minskar arbetstiden från 48 till 45 timmar i veckan. Dessutom innebär löneökningar att många kan köpa bil. I mitten av 1940-talet fanns drygt 50 000 personbilar och 1960 över en miljon. Den enorma bilförsäljningen gör att det är kö på köp av nya bilar. Bilsemester blir ett begrepp och många åker landet runt i PV eller Volvo Amazon. Den första motorvägen öppnas i Sverige 1953, sträckan Malmö - Lund. Den ökade fritiden skapar också arbetstillfällen inom t ex hotell-och campingbranschen.

Den obligatoriska sjukförsäkringen träder i kraft 1955, LKAB förstatligas 1955, motboken avskaffas 1955, reguljära TV-sändningar startar 1957, agan avskaffas i folkskolan, beslut om allmän tjänstepension 1959.

(Källa:Luleå stadsarkiv)

Pajala Tingshus

1950

Tingshuset ligger högt beläget i centrala Pajala. Infarten från norr samt en plan framför bygg-naden är asfalterade. På östfasaden ...Läs mer

Vattenkraftverk i Vuollerim

Vattenkraftverk i Vuollerim

1957 - 1962

Porsi kraftstation ligger i utkanten av Vuollerim, precis där Stora och Lilla Luleälv flyter samman. Den började byggas 1957 och ...Läs mer

Piteå Tingshus

Piteå Tingshus

1951

Byggnaden på Rådhustorget brukades som rådhus fram till det att Piteå rådhusrätt lades under landsrätt i 1940-talets början och Piteå ...Läs mer

Bergnäsbron i Luleå

Bergnäsbron i Luleå

1954

Bron stod klar 1954 och var då med en längd på 896,5 meter Sveriges längsta bro. Bron har en segelfri höjd på 7,3 meter när den är ...Läs mer

Shopping i Luleå

Shopping i Luleå

1954 - 1956

Shopping, beläget vid Storgatan mitt i Luleå, ritades av arkitekten Ralph Erskine som ville skapa något mer än bara ett köpcentrum, han ...Läs mer

Pontusbadet i Luleå

1957

Moderniseringen av Luleå under 1950-talet fick sina markörer. En sådan blev det inledningsvis omtalade stadshuset, andra var köptemplet ...Läs mer

RFN i Vidsel

RFN i Vidsel

1957

RFN (RobotsFörsökplats Norrland) invigdes 1957 och anläggningens ursprungliga syfte var att utgöra en testplats för SAAB 35 Draken ...Läs mer

Hotell Laponia i Arvidsjaur

Hotell Laponia i Arvidsjaur

1957

Hotell Laponia byggdes efter mycket om och men 1957 av Arvidsjaur kommun. Ett magnifikt bygge som redan då fick mycket uppmärksamhet ...Läs mer

Sporthallen i Malmberget

1959

Centralt i Malmberget återfinns ett sport- och fritidsområde med en sporthall, ett badhus, en utomhuspool och en ishall. Området är ...Läs mer