Bergnäsbron i Luleå

Bergnäsbron i Luleå

1954

Bron stod klar 1954 och var då med en längd på 896,5 meter Sveriges längsta bro. Bron har en segelfri höjd på 7,3 meter när den är stängd. Dess körbana är endast 7 meter bred, men separata gång- och cykelbanor finns på båda sidor om körbanan. Bergnäsbron är en öppningsbar klaffbro över Lule älv mellan centrala Luleå och Bergnäset.

(Källa: www.bottenviken.se)