Pajala Tingshus

1950

Tingshuset ligger högt beläget i centrala Pajala. Infarten från norr samt en plan framför bygg-naden är asfalterade. På östfasaden finns rabatter och norr och öster om byggnaden gräsmattor, planterade buskar och träd. Mot Skolvägen i södra delen av kvarteret Justitia, finns ett antal privatägda, mindre villor. Strax väster om byggnaden finns Tingsgatan och på dess motsatta sida står flerfamiljshus. I nordväst ligger en vit eternitklädd, tidigare apoteksbyggnad som idag rymmer ett privat företag. I norr och öster avgränsas kvarteret av Kirunavägen, centralortens huvudled. Norr om kvarteret står en större gul träbyggnad, tidigare skola och i öster finns Pajala centrum med bland annat torg och matbutik. Tingshuset är i hög grad en solitär i sin omgivning.

(Källa: Dokumentation av modernarkitektur i Norrbotte, NLL)