Piteå Tingshus

Piteå Tingshus

1951

Byggnaden på Rådhustorget brukades som rådhus fram till det att Piteå rådhusrätt lades under landsrätt i 1940-talets början och Piteå domsagas häradsrätt bildades av Piteå rådsturätt samt Piteå tingslag (Öjebyn och Älvsbyn). Nu beslöt man att uppföra ett tingshus som bättre svarade mot kraven på en modern domstolsbyggnad och tingshuset i korsningen Nygatan-Kyrkbrogatan togs i bruk 1951. Det äldre rådhuset har sedan dess använts som telegrafstation, polisstation, kommunfullmäktige och bibliotek innan Piteå museum flyttade in i lokalerna 1980. Byggnaden är sedan 1994 byggnadsminne. Öjeby tingshus används idag som bibliotek och konsthall John Åkerlund var tingshusets arkitekt/byggnadskonstruktör. Konstruktionsritningar uppfördes av firman Looström & Gelin och värme- och ventilationskonsult var Sven Tysklind, båda Stockholm.23 Aktiebolaget Norrbottens Cementgjuteri i Öjebyn var en av entreprenörerna 

(Källa: Dokumentation av modern arkitektur i Norrbottens län, NLL)