Postens hus, kvarteret Råttan i Luleå

1954

Posten 1 i Luleå uppfördes 1953 efter ritningar av Postens chefsarkitekt Lars-Erik Lallerstedt. Byggnaden har sedan dess genomgått en rad förändringar, delvis exteriöra men främst interiöra, med anknytning till verksamhetens utveckling. Byggnaden är intressant ur olika hänseenden. Den speglar den ganska drastiska förändring som postväsendet genomgått under det senaste halvseklet och byggnaden berättar om tanken med Posten i mitten av förra seklet; en Post som skiljer sig mycket från den som finns idag. Posten har alltid varit en av knutpunkterna i det svenska samhället, en viktig plats för möten och utbyte av information.

(Källa: Dokumentation av modernarkitektur i Norrbotten, NLL)