RFN i Vidsel

RFN i Vidsel

1957

RFN (RobotsFörsökplats Norrland) invigdes 1957 och anläggningens ursprungliga syfte var att utgöra en testplats för SAAB 35 Draken bestyckad med AFN missiler. Robotbasen har sedan dess använts som huvudprovningsplats för Försvarsmaktens olika robotsystem. Även andra länders försvarsmakter hyr in sig på platsen för prov av egen utrustning.  

(Källa: www.fmv.sewikipedia)