Vattenkrafts- anläggning i Messaure

Vattenkrafts- anläggning i Messaure

1957

Vid Stora Luleälv byggdes i mitten av förra seklet Sveriges största vattenkraftverk med en 101m hög och 1800m lång damm samt ett vattenmagasin med 53 000 000 m3 vatten.
För detta projekt behövdes ett stort antal anställda, arbetare och tjänstemän, många rekryterades från Vattenfalls tidigare kraftverksbyggen. För att det skulle bli ett effektivt utnyttjande av arbetskraften behövde de anställda bo på platsen. Därför byggdes samhället Messaure successivt upp kring kraftverksbygget. 1957 började folk flytta till Messaure. Vägar byggdes, husen byggdes upp i vildmarken med allt vad det innebar, samtidigt som själva kraftverksbyggnaden påbörjades.  1961 sysselsatte dammbyggandet ca 1300 personer och det pågick en intensiv verksamhet i samhället. Se filmklipp från SVT

(Källa: www.messaure.se )