Vattenkraftverk i Vuollerim

Vattenkraftverk i Vuollerim

1957 - 1962

Porsi kraftstation ligger i utkanten av Vuollerim, precis där Stora och Lilla Luleälv flyter samman. Den började byggas 1957 och öppnade 1962. När Porsi byggdes flottade man fortfarande timmer på älven. Stationen försågs därför med en 130 meter lång flottningsränna som hade en kapacitet på 35000 stockar per timme. Den var i bruk fram till 1974. Man kan fortfarande se betongfundamenten den vilade på bredvid maskinhuset.