Aitikgruvan i Gällivare

Aitikgruvan i Gällivare

1966 - 1975

Ca 1930 började mineralfyndigheter hittas i närheten av vad som idag är Aitikgruvan. 1932 hade Boliden lyckats lokalisera mineraliseringen. Efter provtagning visade det sig att det med dåtidens teknik inte gick att skapa en lönsam brytning och det dröjde fram till 60-talet innan det blev möjligt. 1966 påbörjades byggnationen av Aitikanläggningen och produktionen startade 1968 med brytvolymen 2 miljoner ton.

( Källa: Wikipedia)