Esrange i Kiruna

Esrange i Kiruna

1964

Esrange byggdes 1964 av ESRO, European Space Research Organisation, vilka senare blev European Space Agency. År 1972, togs ägandet av Esrange över av det nyligen startade Rymdbolaget (Swedish Space Corporation). Den första uppskjutningen av en raket från Esrange gjordes 19 november 1966.

År 2007, föreslogs det att Spaceport Sweden skulle ligga på samma plats som Esrange vid Kiruna.(Källa: Wikipedia)