Gruvanläggning i Svappavaara

Gruvanläggning i Svappavaara

1963 - 1965

Svappavaara:s moderna gruvdrift började 1965 då LKAB satsade stora medel på dagbrottet och de för gruvan viktiga anrikningsverket, sovringsverket och kulsinterverket. Samtidigt satsade LKAB på infrastrukturen i byn genom att betala för anläggandet av simhall/idrottshall, fotbollsplan och löparspår/skidspår. 1983 lades Svappavaaragruvan i ”malpåse” på grund av olönsamhet, enligt gruvledningens uttalande.

(Källa: Wikipedia)