Haparanda kyrka

Haparanda kyrka

1964 - 1967

Den gamla kyrkan i Haparanda som byggdes 1825 brann ner 1963. Denna kyrka stod på den nuvarande klockstapelns plats. En modell av den gamla kyrkan är utställd i vår nya kyrka. Efter branden tog det drygt tre år av projektering och ett år av byggnation innan den nya kyrkan kunde invigas Pingstdagen 1967 av Biskop Stig Hellsten. Denna kyrka är unik i sin stil. Arkitekten Bengt Larsson från Stockholm har kallat sitt förslag för "Rent Hus". Enkelhet, renhet och funktion kännetecknar kyrkobyggnaden.

Exteriör

Utvändigt är Haparanda kyrka beklädd med kopparplåt. Kyrkan är byggd som ett industrihus med stålram, på denna ram har lagts lättbetongplattor (0,5x5m).

Interiör
Interiören är vacker och enkel. Kyrkorummet är funktionellt och stort. Golvytan är 650 kvm (23x28m) och höjden är 28m. Det finns 330 fasta och 200 lösa sittplatser.

Orglar
I kyrkan finns en kororgel samt en huvudorgel. Båda orglarna är byggda av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad. Den större orgeln som invigdes den 26 mars 1972 har 23 stämmor.

Altare

Altaret är klätt med ett altarbrun som är uppbyggt kring kyrkoårets olika högtider. Altarbrunet är tillverkat av Gammelstads väveri.

Altartavlan

Altartavlan är målat av konstnären Pär Andersson och symboliserar den Gode Herden. Tavlan inköptes till kyrkan 1976.

Ljuskronan

Ljuskronan inne i kyrkan är enkel och passar väl i kyrkorummet, 60 lampor finns i den inre ringen och 120 i den yttre.

Vapenhuset

Det enda som kunde räddas från den gamla kyrkan i samband med branden 1963 är den träkista med järnbeslag som nu står i vapenhuset.

 

Haparanda kyrka väcker många reaktioner hos besökarna. Några har haft svårt att vänja sig vid den moderna kyrkan. Andra menar att kyrkans mörka fasad och det ljusa kyrkorummet påminner om en vandring genom dödens mörker till det himmelska ljuset. Kyrkan är som en enkel predikan med en påminnelse om det eviga livet.

(Källa: www.svenskakyrkan.se)