Malmbangård på Svartön i Luleå

1961

I samband med att man 1960 beslutade om ett helt nytt system för lossning, lagring och fartygslastning av malm erfordrades även en komplett nybyggnad av malmbangårdarna.
Den övre bangården skulle delvis täckas av det nya lagret. Mellanbangårdens uppgift försvann i och med att utlastningsbryggorna skulle rivas och den nedre bangården hade ej längre någon uppgift när malmlagret flyttades till andra sidan av Svartöberget och malmen därifrån skulle föras till skeppslastaren med gummitransportör.

Arbetena med den nya bangården innebar stora schaktnings- och fyllningsarbeten samt tvingade till omläggning av vägen ut till Svartöstaden. Likaså måste full drift bibehållas på det övriga spårsystemet under den tid som bangård, lossningsstation och malmlager byggdes för att klara utlastningarna till och med hösten 1963. 

(Källa: www.historiskt.nu)