Polar Hotell i Älvsbyn

Polar Hotell i Älvsbyn

1961

På platsen för hotellet stod tidigare provinsialläkarvillan ”Villa Sparta”, uppförd i 1900-talets början. Villans ägare, läkaren Lundberg, gav sin nybyggda trävilla detta namn eftersom han var en hängiven anhängare till Grekland i det pågående kriget mellan Grekland och Turkiet. Med anledning av villans namn döptes sedan markområdet nordväst om denna till ”Grekland”. När hotellet uppfördes på platsen för villan 1961 fick det av samma orsak namnet ”Hotell Sparta”. Vid en utbyggnad 1988-89 byttes namnet till ”Villa Sparta – hotell & restaurant”, för att än tydligare anknyta till lokalhistorien. Detta namn bar hotellet fram till ett ägarbyte 2003.

Ritningarna utfördes av Göte Lundström, NAB i mars 1961 och bygglov för hotell på fastigheten Tisteln 8 beviljades i april samma år. Mest troligt byggdes också den BP-mack som funnits på den tidigare fastigheten Tisteln 7 vid samma tid. Byggrätterna och användningen för hela kvarteret, handelsändamål (H) respektive bilserviceändamål (Tm) reglerades samtidigt i stadsplan antagen i mars 1961. Hotellet uppfördes i ett respektive två plan och rymde arton enkelrum och två dubbelrum i det som här kallas ursprungslängan.

(Källa: Dokumentation av modern arkitektur, NLL)

Polar Hotell
Polar Hotell
Polar Hotell