Polishuset i Piteå

1965

Det uppfördes enligt den så kallade ”Lift-Slabmetoden”. Pelarstommen restes först varefter bjälklagen gjöts på marken (det översta först) och hissades upp till rätt nivå etc. Det blev nog aldrig någon stor succe men kan vara värt att nämna.

(Källa: Sture Larsson)