Stadshuset i Piteå

Stadshuset i Piteå

1968 - 1969

Piteå stadshus uppfördes i början av denna period och är ett karaktäristiskt exempel på sin tids kommunhustyp, med sin låga, horisontellt utsträckta, relativt enkla och anonyma byggnads-kropp. Sessionssalen - stadshusets demokratiska funktion - är accentuerad och reser sig högre än övriga byggnaden. Stadshusets placering i utkanten av den centrala orten är tidstypiskt, likt det rationella uppförandet med prefabricerade material och additativt byggnadssätt samt färgsättningen och de gedigna interiörerna.

Göte Lundström, arkitekten bakom Stadshuset i Piteå, avlade arkitektexamen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1953 och vidareutbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. En period arbetade Lundström sedan hos Peter Celsing i Stockholm. Större delen av sin yrkesverksamma tid var han verksam på NAB Konsult i Luleå, tidvis som chef för arkitekturavdelningen. Parallellt med denna anställning arbetade han på konsultbasis som stadsarkitekt i Piteå. Efter pensioneringen startade han Göte Lundström Arkitektkontor i Luleå.

(Källa: Dokumentation av modern arkitektur, NLL)