Victoriafortet i Jokkmokk

Victoriafortet i Jokkmokk

1963

Den 1 juni 2006 tog Statens fastighetsverk över en militäranläggning från Fortifikationsverket i Vuollerim, Jokkmokk. Armébatteriet i Bomyrberget ingår som en del av de moderna befästningar som tillkom under andra hälften av 1900-talet för att skydda rikets gränser i skuggan av militär upprustning i Europa.

Det färdigställdes 1963 och är det enda kvarvarande armébatteriet som byggdes för att försvara övergångarna över Luleälven och som skydd för älvens kraftverk. Den utgick ur krigsorganisationen i december 1997 och avhemligades den 1 januari 2000. Anläggningen är statligt byggnadsminne sedan 2004.

(Källor: www.turism.jokkmokk.seStatens Fastighetsverk (www.sfv.se))