1970-talet

Rivningen av hus i centrala Luleå når ett kulmen under 1970-talet. Rivningstomterna fungerar som tillfälliga parkeringsområden innan nybyggnation sker. Bland andra uppförs Rättscentrum 1976, Vattenfalls byggnad 1979 och det byggs en ny viadukt till Malmudden. Dessutom påbörjar Luleå Tekniska högskola sin verksamhet 1971 och länsfängelset "Vita Duvan" flyttar från centrala Luleå till Porsön. I maj 1975 inleds markarbeten för Stålverk 80. Industrin beräknas sysselsätta 2 300 personer och investeringarna beräknas till fem miljarder. Men stålverksindustrin hamnar i kris och i oktober 1976 stoppas projektet. Luleå kommun har 59 717 invånare.

Sveriges försämrade ekonomi gör att socialpolitikens ambitionsnivå sänks. Men några betydelsefulla reformer genomförs. Pensionsåldern sänks till 65 år 1976, en femte semestervecka införs 1976, rösträtts-och myndighetsåldern sänks till 18 år 1975, medbestämmandelagen införs 1976.

(Källa: Luleå stadsarkiv)

Ishockeyhallen i Luleå

1971

Ishockeyhallen i Luleå (handlingar till årsmötet 1971) Nya ishallen i Luleå har ritats av Alnefelt & Tollbom Arkitektkontor AB, ...Läs mer

Valandhuset i Luleå

Valandhuset i Luleå

1971

Valandhuset i Luleå. Arkitekt var Jan Thurfjell Arkitektkontor AB, Luleå och totalentreprenör AB Skånska Cementgjuteriet. ...Läs mer

Högskolan i Luleå

1971

När dåvarande Högskolan i Luleå inrättades den 1 juli 1971 hade beslutet föregåtts av en livlig debatt om var i Luleå byggnaderna ...Läs mer

Kraftstationen i Porjus

Kraftstationen i Porjus

1971 - 1975

1971-75 byggdes en ny kraftstation i Porjus med två nya aggregat och både ställverk och transformatorer placerades under jord. ...Läs mer

Gällivare sjukhus

Gällivare sjukhus

1973

Nytt lasarett i Gällivare togs i bruk 1973. Lasarettet är det andra i Sverige för såväl kroppssjuka som psykiskt sjuka. ( ...Läs mer

Silvervägen, Väg 95

1972 - 1974

Redan på 900-talet gick en handelsväg från Arjeplog till Norge. Många av dagens färdvägar har en lång historia. 1974 färdigställdes ...Läs mer

Sparbanken i Boden

Sparbanken i Boden

1975

En nybyggnadskarta som följde den gällande stadsplanen upprättades 1971. Ritningarna till byggnaden utfördes av arkitekten Göte ...Läs mer

Kvarteret Lejonet i Luleå

Kvarteret Lejonet i Luleå

1975 - 1977

Lejonet är uppfört på förhållandevis kort tid och är skräddarsydd för de verksamheter som skulle inrymmas i byggnaden. Förändringar har ...Läs mer

Kommunhuset i Övertorneå

Kommunhuset i Övertorneå

1976

Kommunhuset är tre våningar högt, men delvis suterrängbyggt, där den nordvästra delen är inbyggd i backsluttningen. Suterränglösningen ...Läs mer

Gamla kyrkan i Jokkmokk

Gamla kyrkan i Jokkmokk

1976

Kyrkan är en åttakantig timmerkyrka som invigdes 1753.Under en brand 1972 totalförstördes kyrkan. Kyrkan rekonstruerades och ...Läs mer

Landstingshuset i Luleå

Landstingshuset i Luleå

1978

Landstingshuset är beläget i kv Valrossen, på tomt nr 7. Tomten är ca 20 000 m2 stor och ligger i norra delen av innerstaden. I tomtens ...Läs mer