Gamla kyrkan i Jokkmokk

Gamla kyrkan i Jokkmokk

1976

Kyrkan är en åttakantig timmerkyrka som invigdes 1753.Under en brand 1972 totalförstördes kyrkan. Kyrkan rekonstruerades och återinvigdes 1976. I den nuvarande kyrkan är inredningen modern och arkitekt var Herbert Juhlin. Korset, ljuskronan och psalmtavlan har tillverkats av virke som tillvaratagits av kvarblivna stockar från den eldhärjade kyrkan

( Källa: www.turism.jokkmokk.se )