Ishockeyhallen i Luleå

1971

Ishockeyhallen i Luleå (handlingar till årsmötet 1971) Nya ishallen i Luleå har ritats av Alnefelt & Tollbom Arkitektkontor AB, Västerås och total entreprenör var Byggpaul AB, Västerås.

Hallen är 84 meter lång och 75 meter bred, högsta höjden är 17 meter över makplanet. Byggnadsvolymen är 65 000 m3.