Kommunhuset i Övertorneå

Kommunhuset i Övertorneå

1976

Kommunhuset är tre våningar högt, men delvis suterrängbyggt, där den nordvästra delen är inbyggd i backsluttningen. Suterränglösningen är vald just för att terrängen annars gjort det svårt att bygga på tomten. Byggnadens grundform är rektangulär, men med en förskjutning längs byggnadens längdaxel, så ungefär halva gaveln går längre ut än den andra på respektive sida. Taket är flackt, men takfallen är rundade, formen är avsedd att ge karaktär och pondus åt byggnaden. Detta har enligt uppgift lett till att byggnaden kallas ”loket”, genom att det liknar ett sådant till formen

( Källa: Dokumentation av modern arkitektur, NLL)