Kraftstationen i Porjus

Kraftstationen i Porjus

1971 - 1975

1971-75 byggdes en ny kraftstation i Porjus med två nya aggregat och både ställverk och transformatorer placerades under jord. Den gamla byggnaden står kvar som ett magnifikt minnesmärke över de människor som med både blod, svett och, förmodligen, tårar byggde ett kraftverk i ödemarken. 

(Källa: www.vattenfall.se )