Kvarteret Lejonet i Luleå

Kvarteret Lejonet i Luleå

1975 - 1977

Lejonet är uppfört på förhållandevis kort tid och är skräddarsydd för de verksamheter som skulle inrymmas i byggnaden. Förändringar har skett främst under den senaste tioårsperioden men det övergripande uttrycket har inte påverkats i någon större utsträckning. 

Interiört har merparten av lokalerna byggts om eller renoverats men husets konstruktion gör att grundplanen till stora delar är oförändrad. Exteriört är utformning och ytskikt väl bevarade och även interiört finns ursprungliga material och ytskikt kvar i vissa avdelningar.