Landstingshuset i Luleå

Landstingshuset i Luleå

1978

Landstingshuset är beläget i kv Valrossen, på tomt nr 7. Tomten är ca 20 000 m2 stor och ligger i norra delen av innerstaden. I tomtens ytterkanter löper gång- och cykelvägar, och innanför dessa har björkar planterats på parkytorna. Öster om tomten, på andra sidan Gammelstadsvägen ligger Innerstadens kyrkogård.

I norr avgränsas tomten av Svartövägen och i väster av en vattenspegel, tillika Stadsvikens östligaste utlöpare Skutviken. Byggnaden nås från Robertsviksgatan i söder.

Byggherre: Norrbottens läns landsting
Generalentreprenör: Plazer Bygg AB, Luleå
Arkitekt: NAB Luleå
Byggnadsvolym: 52 000 m3

(Källa: Dokumentation av modern arkitektur, NLL)