Sparbanken i Boden

Sparbanken i Boden

1975

En nybyggnadskarta som följde den gällande stadsplanen upprättades 1971. Ritningarna till byggnaden utfördes av arkitekten Göte Lundström vid NAB-Konsult. De är daterade till 30 maj 1975. Uppgifterna om övriga inblandade och om byggnadens konstruktion, är ganska knappa.