Arcushallen i Luleå

Arcushallen i Luleå

1986

Arcushallen är en av Europas största anläggningar för inomhusaktiviteter. Hallen är mycket flexibel och kan på kort tid anpassas för idrott, mässor, konserter eller andra ändamål. I hallen finns också bra utrymmen för konferenser, föredrag och diskussionsgrupper.
Det finns fina möjligheter till träning från november till mitten av april för fotbollslag, friidrottare och styrketränare m fl. Både enskilda och klubbar är välkomna. I anslutning till stora Arcushallen finns också en tennishall och en skyttehall.

Beställare: Luleå Kommun
Entreprenörer: Skanska AB, JM Byggads & Fastighets AB, Binec Energi AB, Fasadelement i Norrland AB
Byggnadsvolym 180 000m3
Byggyta:12 000m2
Längd:144m
Bredd: 88m
Fri höjd: 19m
Kostnad: c:a 41,4 miljoner