Stenålders- museet i Vuollerim

Stenålders- museet i Vuollerim

1989 - 1990

Både exteriört och interiört är byggnadens utformning kopplad till de arkeologiska utgrävnin-garna; den tidiga historien, naturens element och stenålderskultur ska speglas i färger, former och material.

Byggnadens och den omgivande miljöns formspråk har starkt symboliska undertoner och är väl genomtänkt. Färgskalan går uteslutande i de färger man kan finna i naturen; vitt, grått, brunt, svart, tjära och rödockra, ”färger som återfinns på tallhedarna både under vinter- och sommartid”

( Källa: Dokumentation av modern arkitektur, NLL )