Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus

1995 - 1999

I mitten på nittiotalet var detta norra Europas största byggprojekt.

BYGGFAKTA OM SUNDERBY SJUKHUS
Byggherre: Norrbottens läns landsting-Sunderbyförvaltningen
Proj- och byggledning: CMn Byggprojektledaren i Norr
Totalkostnad: 1.516 miljoner kronor, prisläge januari 1996
Byggstart: Mars 1995
Byggfärdigt: Januari 1999
Generalentreprenör: PEAB Nord AB
Generalkonsult: NAB Arkitekter & Ingenjörer, Luleå
 
Byggnadsyta på mark 25.000 m2
Byggnadsvolym 450.000 m3
Takytor 30.000 m2
Fönster ca 3.000 st
Hissar 28 st
Tvättställ 2.000 st
Toalettstolar 1.000 st
Ventillationsaggregat 28 st
Fjärrvärme från Luleå Energi
Kylaggregat anslutna till vattenintag direkt från Lule älv.