KK4/KA3, Kulsinter- och anrikningsverk i Kiruna

KK4/KA3, Kulsinter- och anrikningsverk i Kiruna

2007 - 2008

Kulsinterverket KK4 och tillhörande anrikningsverk KA3 är den största enskilda investeringen LKAB's 118-åriga historia. Bolaget har satsat c:a 7 miljarder kronor. 

Investeringen innefattar pelletsverk KK4, anrikningsverk KA3 samt utfrakt till den nya laststationen som har byggts inom Kirunaterminalen. Dessutom ingår produktionshöjande åtgärder i gruvan, exempelvis ytterligare en skip för uppfordring av råmalm. Kompletterande investeringar har även gjorts i befintliga förädlingsverk och i infrastruktur.