MK3, LKAB:s kulsinterverk i Malmberget

MK3, LKAB:s kulsinterverk i Malmberget

2004 - 2006
Med MK 3 fullföljer LKAB den pelletsstrategi som inleddes för 50 år sedan just i Malmberget. MK 3 består av tre delar:
  • Lastnings/lossningsstation med två silos för färdiga produkter och en mottagningsdel för tillsatsmedel till pelletsprocessen.
  • En anrikningssektion baserad på tre malsteg och efterföljande separering. Den får rågods via en ny infrakt, dels från befintlig rågodsficka, dels från ny bilficka.
  • Ett pelletsverk med sintermaskin, trumfilter, rulltrummor och kontrollrum. Från kontrollrummet styrs både det nya och det gamla pelletsverket.

Projektets ledord har varit funktionalitet, säkerhet och effektivitet. Arkitekturen har tagit utgångspunkt i arbetsmiljön så att övervakning, drift och underhåll underlättas. Inbyggda personalpassager ger skydd från den arktiska kylan. I projektet har man hanterat 800 arbetsmiljörisker i förebyggande syfte och inga allvarliga olyckor har inträffat.
En tredjedel av byggkostnaden har satsats på miljöförbättrande åtgärder som rökgasrening.

Byggherre: LKAB
Arkitekt: Sweco Bloco
Entreprenör: NCC Construction
Bruttovolym: 470 000 kubikmeter, motsvarande 1 000 normalvillor
Investering: 2,6 miljarder kronor
Byggtid: nov 2004–sept 2006

( Källa : http://www.samhallsbyggardagen.se och www.lkab.com (foto) )