2010-talet

Investeringar i infrastruktur och gruvnäring fortsätter i länet och nya etableringar planeras i bland annat Pajala. Föregående decennium avslutas med en svår konjunktursvacka med en global finanskris och ett bistert investeringsklimat. Men redan i början av 2010 sker en återhämtning och basindustrierna (framförallt gruv- och stålnäringen) rullar igång med full styrka igen.

Stadsomvandlingen i Kiruna

Stadsomvandlingen i Kiruna

2011 - 2030

Stadsomvandlingen i Kiruna väcker uppmärksamhet i hela världen. Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats på grund av att en ...Läs mer

Östra Länken i Luleå

Östra Länken i Luleå

2014 - 2017

Östra länken är den enskilt största satsningen som Luleå Kommun har gjort när det gäller infrastruktur i modern tid. Projektet drivs som ...Läs mer

Aitik 36 i Gällivare

Aitik 36 i Gällivare

2007 - 2010

Boliden investerar cirka 6 miljarder kronor i koppargruvan Aitik utanför Gällivare.Investeringen innebär bland annat att ett nytt ...Läs mer

Höghus Lulsundsberget i Luleå

Höghus Lulsundsberget i Luleå

2009 - 2011

Lulebo låter bygga två höghus på Lulsundsberget, 16 respektive 14 våningar höga, som blir ännu ett landmärke för Luleå. Här kan man ...Läs mer

Upprustning av Haparanda- banan

Upprustning av Haparanda- banan

2008 - 2012

Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda och är en internationellt viktig länk som möjliggör ökade transportflöden på ...Läs mer