Facebook serverhall 1

Facebook serverhall 1

2011 - 2013
I Luleå byggdes Facebooks första och största serverhall utanför USA med en yta på 28 000 kvadratmeter. I Luleå är även ytterligare två serverhallar är planerade.
Serverhallen som började byggas i oktober 2011 stod klar i mars 2013. Projektet sysselsatte cirka 300 personer. En stor del av arbetet med serverhallen bestod av avancerat installationsjobb. Projektet har genomförts i konsortium med NCC, DPR Construction och Fortis Construction.

Kontraktssumma:  808 MSEK

Facebook har höga krav på energieffektivitet och använder systemlösningar som ger mycket bättre energiprestanda än motsvarande anläggningar. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED, Nivå Guld. Beställaren hade bland annat följande krav
  • Mycket hög energieffektivitet genom användning av frikyla
  • Förnyelsebar energi från vattenkraft
  • Radiatorsystem med värmeåtervinning från processvärmen med värmepump för personalutrymmen
  • Ekosystemtjänster - regnvatten återförs till omgivande skogsmark