Kiruna Stadshus - Kristallen

Kiruna Stadshus - Kristallen

2015 - 2018

Foto: Jessica Nildén

Det nya stadshuset, Kristallen är ritat av det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects som fick uppdraget efter en arkitekttävling. Det är en spännande utmaning att förverkliga tävlingsbidraget med den speciella formen, konstruktionen och arkitekturen.

Sett till storlek, funktion och kvalitet i övrigt motsvarar Kristallen det gamla stadshuset. Där håller material, detaljer och byggdelar mycket hög arkitektonisk, hantverksmässig och teknisk kvalitet.
På entréplanet möter besökare en öppen och välkomnande miljö där festligheter, konserter, dans och teater kan äga rum. Det ska vara "Kirunabornas vardagsrum".
Ett konstmuseum ska öppna och bidra till en stämningsfull plats där människor kan mötas, vistas och arbeta omgivna av konst och kultur. Bland de föremål som är bärare av byggnadsminnet och som i någon form återanvänds i det nya, märks till exempel huvudentréns handtag, formade som den samiska trumman, konstverket Kiirunavaara, ryan Soltrumma från Rautas och klocktornet som ska placeras på marken framför Stadshuset.

Kontraktssumma:  Bygg 470 Mkr, installationer 92 Mkr
Byggnadshöjd:  34,5 meter
Diameter: Entréplan 53 meter, kontorsplan 60 meter
Yta:  14.400 kvm