Östra Länken i Luleå

Östra Länken i Luleå

2014 - 2030

Östra länken är den enskilt största satsningen som Luleå Kommun har gjort när det gäller infrastruktur i modern tid. Projektet drivs som en samverkansentreprenad, där beställaren och entreprenören har ett väldigt tätt samarbete på det gemensamma projektkontoret i den f.d. restaurangen på Kronan. Totalt sysselsätter projektet över 100 personer inklusive underentreprenörer. Projektet omfattar dels nya ledningsstråk för VA, ny cykel- och gångväg under Svaröleden, ny cirkulationsplats vid Kronanbacken-Svartöleden, ny båtbrygga vid Skurholmen samt utfyllnad av delar av Skurholmsfjärden och anläggning av grönytor.

Bakgrund

I december 2012 presenterades programförklaringen 10 000 nya Luleåbor av det dåvarande kommunalrådet Karl Petersen. Det var ett politiskt ställningstagande som lade grunden för hur kommunen skulle planera för att kunna fortsätta växa. Målsättningen med 10 000 nya Luleåbor är viktigt för att Luleå ska fortsätta att utvecklas som ort och för att få en långsiktig tillväxt.
För att klara målet måste vi bland annat bygga fler bostäder och skapa ett fortsatt bostadsbyggande i attraktiva lägen som Kronan, Röda havet, Munkebergsstrand och Svartöberget. Men för att Luleå ska kunna växa på ytan måste vi först låta staden växa under marken. De befintliga vatten- och avloppsledningarna är upp emot hundra år gamla och i stället för att lappa och laga dem så planerar vi att bygga nytt vattensystem med högre kapacitet. Östra länkens investeringar ska försörja staden med vatten och avlopp under de kommande 100 åren.

Östra länken fick utmärkelsen "Årets Bygge" 2018. 

Läs mer om Östra Länken