Stadsomvandlingen i Kiruna

Stadsomvandlingen i Kiruna

2011 - 2030

Stadsomvandlingen i Kiruna väcker uppmärksamhet i hela världen. Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats på grund av att en industriverksamhet behövt marken.Kiruna kommun är beredd att lämna delar av staden, eftersom gruvindustrin är en basindustri och därför viktig för kommunen. Vårt nya Kiruna ska byggas för en mångfald av människor. De som redan bor här ska känna sig hemma, de utflyttade ska känna sig motiverade att återvända och nya medborgare ska känna sig välkomna. Det nya Kiruna ska helt enkelt bli en ännu bättre plats att bo på!

Källa: Henning Larsen Architects A/STvå stora arkitekttävlingar, stadsbyggnadstävlingen och arkitekttävlingen för nytt stadshus, är avgjorda. Utvecklingsplanen för den framtida stadskärnan är klar och ett första spadtag för nya centrumetableringen är taget. Det senaste avtalet om Gruvstadspark 2 reglerar hur mycket kommunen får i ersättning av LKAB för nästa område som ska avvecklas. I framtiden kommer fler avtal att slutas. Oavsett vad som händer med konjunkturen rör sig deformationerna in mot staden. Och därför kommer också omvandlingen av Kiruna att fortsätta. (Bild: Henning Larsen Architects A/S )


Läs mer om den världsunika stadsomvandlingen