Föreningens hedersmedlemmar

Det här är personer som genom åren bidragit till föreningens utveckling på ett förtjänstfullt sätt.