Medlemmar

Föreningen hade vid ingången av verksamhetsåret 42 medlemmar, inklusive 4 hedersmedlemmar. Medlemsföretagen kommer från hela länet och ger en god representation av regionens byggverksamhet

Hedersmedlemmar