Organisation och styrelse

Sammansättningen i föreningens styrelse skall spegla ett tvärsnitt av medlemmarna med en hälsosam blandning av stora och små aktörer i länet.